Bosstee-2
Cabriovenster-1
Luchtfoto-2
Vledderbos-2
Sneeuw-1
Egel
Bosstee-1
Sneeuw-2
Vledderbos-3
Paddestoelen
Vledderbos-1
Cabriovenster-2
Vliegveld
Tuin
previous arrow
next arrow

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze internetsite van B&B Bosstee. U wordt verzocht deze disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze disclaimer.

Gebruik van deze internetsite
Hoewel B&B Bosstee tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt B&B Bosstee expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. B&B Bosstee garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren. Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Intellectuele eigendomsrechten
B&B Bosstee, of de rechthebbende, behoudt alle rechten met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, foto’s grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van B&B Bosstee of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Beperkte aansprakelijkheid
B&B Bosstee spant zich in om de inhoud van www.bosstee.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. In het bijzonder zijn alle prijzen op www.bosstee.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op www.bosstee.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan B&B Bosstee nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.