Bosstee-2
Cabriovenster-1
Luchtfoto-2
Vledderbos-2
Sneeuw-1
Egel
Bosstee-1
Sneeuw-2
Vledderbos-3
Paddestoelen
Vledderbos-1
Cabriovenster-2
Vliegveld
Tuin
previous arrow
next arrow

Privacybeleid B&B Bosstee

B&B Bosstee
Waterschapsweg 1
9585 PC Vledderveen
T: +31 (0)6 557 337 30
E: bb.bosstee@gmail.com

AVG

De AVG is inwerking getreden. Deze (EU) wet brengt verplichtingen met zich mee en vanzelfsprekend doen wij onze uiterste best om deze regels goed te implementeren. Onderstaande ‘privacy verklaring’ is onderdeel van deze nieuwe wetgeving en daarnaast ligt ons ‘privacy beleid’ ter inzage in de Bed & Breakfast. Indien u aanvullende informatie wenst over de implementatie van de AVG kunt u contact opnemen met bb.bosstee@gmail.com.

Privacyverklaring

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. B&B Bosstee streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Categorieën persoonsgegevens:
Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat gebeurt ook bij een boeking van één van de kamers. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:
NAW gegevens
Telefoonnummers
Betalingsgegevens
IP-adres

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derde partijen tenzij u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

Reserveringsmodule van bedandbreakfast.nl
Op de website van B&B Bosstee wordt vanaf april 2023 gebruik gemaakt van de reserveringsmodule van Bedandbreakfast.nl. Met behulp van deze reserveringsmodule kan een gast een kamer reserveren bij B&B Bosstee. De persoonsgegevens die via deze reserveringsmodule worden gevraagd zijn: voornaam en achternaam, geslacht, adresgegevens, e-mail adres en telefoonnummer. De persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
– het afhandelen en doorsturen van reserveringsaanvragen en boekingen;
– het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via bijvoorbeeld de website;
– het versturen van een reviewverzoek.
Voor meer informatie over de gegevensverwerking verwijzen wij u door naar de Privacyverklaring van Bedandbreakfast.nl.

Beveiligingsmaatregelen
Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen betreffende de website. Zo hebben wij een privacy beleid opgesteld en geïmplementeerd. Onze website wordt door een gespecialiseerd bedrijf beveiligd.

Uw rechten
Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd in te trekken. U kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken door ons een e-mail te sturen aan bb.bosstee@gmail.com.

Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens
Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit persoonsgegevens vindt u hier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

Het gebruik van cookies
B&B Bosstee maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze website bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Vledderveen, maart 2023